Általános Felhasználási és Vásárlási Feltételek

Az alábbi Általános Felhasználási és Vásárlási Feltételek (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”), a 2001. évi CVIII. törvényben, Polgári törvénykönyv 1959. évi IV., valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Kormányrendeletben leírtaknak megfelelően, és annak érvényessége mellett kerültek kialakításra.
Kérjük figyelmesen olvassa végig az alábbi szerződési feltételeket az oldal használata, regisztráció és vásárlás előtt! A Városi Alkusz Weboldalán történő bármely szolgáltatás igénybevételekor az alábbiak az irányadók. Regisztráció, vásárlás, és bármely regisztrációhoz kötött felhasználás előtt köteles a leírtakat elfogadni.
Amennyiben nem ért egyet a leírt szabályokkal és feltételekkel, kérjük ne használja az oldalt!

 1. Szerződő felek, szerződés hatálya
  • Jelen szerződés a Városi Alkusz Kft. (a továbbiakban: „Üzemeltető”) kizárólagos tulajdonában álló és az Üzemeltető által működtetett és www.varosialkusz.hu elnevezésű Weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) valamint a Weboldal Felhasználója – mely lehet minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalon regisztrál, saját fiókot/identitást hoz létre, és a Felhasználási Feltételeket elfogadta (a továbbiakban: a „Felhasználó”) – között jön létre. A Felhasználási Feltételek elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási és Vásárlási Feltételek változásait nyomon követi.
  • Szerződés megszűnik abban az esetben ha a Felhasználó kéri fiókjának törlését a Weboldal Üzemeltetőjétől a nomore@varosialkusz.hu e-mail címre küldött levelével, Üzemeltető által már létrehozott fiók indokolt esetben való törlésével/zárolásával. Indokolt eset lehet bármely olyan folyamat ahol Felhasználó megpróbál visszaélni a Weboldal szolgáltatásaival, szándékosan rosszhiszeműen cselekszik, valótlan adatokat ad meg, vagy Weboldal biztonságos üzemelését veszélyezteti.
 2. Regisztráció, a Weboldal használata
  • A Felhasználók vevők a Weboldalon nyújtott szolgáltatásait regisztrációt követően vehetik igénybe. A Weboldalon a „Regisztráció” gombra történő kattintással, a szükséges személyes és egyéb adatok (elő-és utónév, használt és valós e-mail cím, jelszó, és a jelszó ismételt megerősítése) megadásával veszi kezdetét. Ezt követően az Üzemeltető egy regisztrációt megerősítő elektronikus levelet küld, melyben a megfelelő linkre való kattintással válik a regisztráció véglegessé és elfogadottá.. A Felhasználó csak ezt követően jogosult a Weboldal szolgáltatásait igénybe venni.
  • A regisztráció történhet a Facebook (www.facebook.hu) közösségi oldalon az Üzemeltető által létrehozott alkalmazás igénybevételével is. Ez esetben „Facebook connect” gombra kattintva a Felhasználó összekapcsolja a Facebook profilját a Weboldallal, ily módon a szolgáltatás igénybe vételére jelen Felhasználási Feltételek, valamint a közösségi oldal felhasználási szabályzata is irányadó. A Facebook alkalmazással történő regisztrációkor a Felhasználói fiók alap adatait nem lehet módosítani, csakis a Facebook felületén.
  • Regisztrációkor a Felhasználó kizárólag önként és a saját nevében járhat el, és adhat meg adatokat!
 3. Hírlevél
  • A Regisztrációval a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Üzemeltető a Weboldallal, akciókkal kapcsolatos híreket, értesítéseket küldjön számára a regisztrációkor megadott e-mail címére.
  • A regisztráció bármilyen módon történő megszűnésével/törlésével egyetemben, a hírlevél küldése is megszűnik.
 4. Adatkezelés – Adatvédelem
  • Az adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, az internetes honlapon regisztrált Felhasználók esetében kerül sor.
  • Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
  • A Felhasználó által megadott személyes adatok közül Üzemeltető csak azokat az információkat használja fel, amelyek a Felhasználó azonosításhoz szükségesek annak érdekében, hogy a tájékoztatást kaphasson a Weboldal fejlesztéséről, szolgáltatásairól vagy hivatalos értesítéseiről.
  • Az Üzemeltető úgy választja a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és a törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
  • Az Üzemeltető a II./a. pontban foglaltakon túlmenően – kérhet további személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Ezen célokból kezelt adatokat az Üzemeltető törli a szerződés létrejötte, elmaradása, a szerződés megszűnése esetén.
  • A Felhasználóról az Üzemeltető által nyilvántartott adatok, az Üzemeltető által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Felhasználó és a Partner, valamint a Felhasználó és Üzemeltető között felmerülő kérdések, viták megoldására.
  • Az Üzemeltető az általa a szolgáltatás nyújtása során megismert II./a., IV./b. pontokban megjelölt és egyéb úton tudomására jutott adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik, a szolgáltatáshoz nyújtásához nem kapcsolódó személyek számára a Felhasználó írásos hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé.
  • Üzemeltető a szolgáltatást nyújtó Partner részére a Felhasználható által megadott adatok közül elő-és utónevét, valamint a megvásárolt Kupon egyedi azonosító számát, vagy annak egy részét közli beazonosítás, és a visszaélések elkerülése céljából. Ezen túlmenően az Üzemeltető további adatokat az Partner részére nem továbbít.
  • A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütit a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.
  • A Felhasználó személyes és egyéb adatait hatóságoknak (bíróság, rendőrség, fogyasztóvédelem stb.) az Üzemeltető a mindenkori hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően szolgáltatja ki, teszi hozzáférhetővé.
 5. Vásárlási feltételek, fizetés
  • Amennyiben a Felhasználó az Ajánlatban megjelölt szolgáltatáshoz kapcsolódó Kupont meg kívánja vásárolni, úgy a megfelelő gombra („Vásárlás”) kattintással indíthatja el a vásárlás folyamatát.
  • A megrendelés elküldése a Ptk. 211. § szerinti ajánlattételnek minősül, amely ajánlathoz a Felhasználó kötve van. A Felhasználó ajánlati kötöttsége megszűnik, amennyiben az Üzemeltető 72 órán belül nem igazolja vissza elektronikus úton (e-mail) a vásárlás tényét. A vásárlás tényének Üzemeltető általi visszaigazolása esetén a Felhasználó ajánlati kötöttsége meghosszabbodik. (Postai utánvét választása esetén a leadott rendeléshez kapcsolódó Magyar Posta Szolgáltatásokra vonatkozó mellékletekben meghatározott kézbesítési idő időtartamára.)
   Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az ajánlati kötöttség ideje alatt a vásárlási szándékától visszalép, akkor köteles a Szolgáltató ebből fakadó igazolt költségeit – így különösen a társszolgáltatóknak fizetendő díjakat – teljes körűen megtéríteni.
  • Felhasználó a vásárlási folyamat során kiválasztja az oldal által felkínált fizetési módok közül a neki leginkább megfelelőt (bankkártyás fizetés, banki átutalás, postai utánvét, vagy egyéb felkínált lehetőségek). A vásárolni kívánt kuponok darabszámát, ha erre az oldal lehetőséget kínál.
  • Átutalásos fizetés esetén a "Fizetés átutalással” gombra kattintást követően megjelenő oldalon szereplő információk értelemszerű felhasználásával a saját számlavezető bankjánál eljárva kezdeményezheti az utalás indítását. Az átutalási megbízást a kapott adatokat (kedvezményezett neve, bankszámlaszáma, közlemény, összeg) a megfelelő mezőkbe átmásolva, figyelmesen töltse ki! A közlemény rovatba feltétlenül írja be az Üzemeltetőtől kapott egy egyedileg generált számsort (Kupon száma), mivel ez biztosítja az Ajánlat és a Felhasználó azonosítását!
  • Bankkártyás fizetés esetén a „Bankkártyás fizetés” gombra kattintást követően a Felhasználót a PayPal titkosított (https://) Weboldalára irányítjuk át, ahol az ott szereplő instrukcióknak megfelelően teljesítheti a fizetést. Bankkártyával való fizetéshez valamennyi, a PayPal Inc. által e célból elfogadott bankkártya felhasználható. Fizetéshez nem szükséges PayPal regisztrációval, és fiókkal rendelkezni.
  • Postai utánvét esetén ahol ezt az oldal lehetővé teszi, kattintson a „Fizetés Postai utánvéttel” gombra. Ezt követően a megjelenő oldalon adja meg a postázáshoz szükséges adatait, és a „Jóváhagy” gomb megnyomásával hagyja jóvá rendelését. A felmerülő postai költségek hozzáadódnak a fizetendő végösszeghez. A megrendelt kupont zárt borítékban utánvétes küldeményként a Magyar Posta szállítja ki, annak ellenértékét átvételkor kell kiegyenlíteni.
  • Amint megérkezik a kupon vásárlási értéke és az Üzemeltető ezt jóváírja a rendszerében, azt követően válik elérhetővé Felhasználó részére a kupon. Kivétel a postai utánvét, mert ott az átvételt követően azonnal beválthatóvá válik. A Kupont a rajta található beváltási időszakban a szintén rajta található további feltételek mellett Weboldal partnere váltja be közvetlenül.
 6. A Kupon leírása, felhasználása
  • Sikeres vásárlás esetén az elektronikus levélben kapott egyedi azonosító + a regisztrációkor megadott elő és utónév, valamint de nem kizárólagosan a kinyomtatott Kupon jogosítja fel a Felhasználót a Szolgáltatás igénybevételére.
  • A vásárlás eredményeképpen létrejött kupon egyedi azonosítóval rendelkezik, amit a kupon időbeli első beváltásakor partner érvényesít a kuponon pontosan feltüntetett termék és/vagy árú tekintetében és azok feltételeinek megfelelően (pl: előzetes időpont egyeztetés, kupon beváltásnak időbeli korlátja, stb).
  • A Foglaló befizetésével vásárolt kupon beváltásakor a Partner a vásárlás névértékét beleszámítja a fizetendő kedvezményes végösszegbe, Felhasználó fizetéskor a Foglaló összegével csökkentett szolgáltatási/termék díjat köteles megfizetni. Fizetésre felhasználható a Partner által elfogadott bármely fizetőeszköz. Ennek előzetes felmérése, és erről való tájékozódás a Felhasználó feladata.
  • A Foglaló befizetésével vásárolt kuponra is érvényesek ezen megállapodás V./b) pontjában leírtak. Kiegészítve azzal, hogy az ily módon megkötött szerződés a Felhasználó és a Partner között, a beváltóhelyet is kötelezi a kupon, és az általa megvásárolt termék/szolgáltatás nyújtására. A Foglaló jogi természete folytán, a Partner hibájából történő beválthatatlanság, vagy elállás esetén a Felhasználót a Foglalóként befizetett összeg 200%-a illeti meg. Melyet a befizetett összeg erejéig az Üzemeltető, azt meghaladó részben a Partner köteles a Felhasználónak megfizetni az Üzemeltető, és Partner között kötött szerződés értelmében.
 7. A Kupon tartalmi elemei
  • Az Ajánlat megnevezése, mely lehet bármilyen fantázianév.
  • Egyedi azonosító, belső azonosító.
  • A beválthatóság érvényességi ideje (kezdő és végső időpont),
  • A beváltó Partner megnevezése, a Szolgáltatás nyújtásának (a Kupon beváltásának) pontos címe/egyéb helyszíne,
  • A Kupon teljes összegű névértéke, valamint a vásárláskor kifizetett összeg.
  • Az akciós engedmény mértéke.
  • Amennyiben a kupon a Felhasználó döntésének eredményeképpen, vagy egyéb okokból névértékeként feltüntetettnél alacsonyabb ellenérték fejében kerül beváltásra, abban az esetben a Felhasználó nem jogosult a névérték és a beváltási érték közötti különbözet bármely formában történő megtérítésére. A kuponok minden esetben csak egységes egészként válthatóak be.
  • Partner kizárólagos joga annak meghatározása, hogy a kupon más promóciós termékekkel, kuponokkal, harmadik személyek akcióival, vagy utalványaival összevonhatóan felhasználható-e. Ezen korlátozások vásárlás előtti elolvasása a Felhasználó felelőssége.
 8. Tiltások – Korlátozások
  • Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartásával köteles eljárni. Az oldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.
  • Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik Üzemeltetővel szemben a Üzemeltető által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet Üzemeltetőnek a Weboldal Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.
  • Hamis adatok - beleértve a hamis név, cím, elérhetőség, bankkártya adatok – megadása.
  • Bármilyen kísérlet a biztonsági rendszer, vagy hálózat kijátszására, adatok jogosulatlan megszerzése, idegen fiókba történő belépés megkísérlése. Az oldalhoz, vagy kiszolgáló szervereihez történő olyan hozzáférés, amely a rendszer indokolatlan megterhelésével jár.
  • Bármi olyan tevékenység melynek célja illetéktelen adatok megszerzése.
  • Tiltott kéretlen tömeges e-mail üzenetek küldése (beleértve az un. „levélfolyam”), valamint reklámanyagok és lánclevelek, piramis üzenetek küldése.
  • Olyan ügyletek lebonyolítása Üzemeltetővel / partnerrel melyben olyan harmadik személy képviseletében jár el, akitől felhatalmazással nem rendelkezik, vagy harmadik személynek kiadva magát
  • Részvétel a Weboldal vagy bármely kuponhoz kapcsolódó jogellenes tevékenységben.
  • Minden olyan megnyilvánulás, amely az Üzemeltető álláspontja szerint alkalmas a Weboldal használatának, vagy élvezetésnek zavarására, korlátozására.
  • Felhasználó Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye hiányában szigorúan tilos a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból, politikai célból felhasználni. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat Üzemeltető saját céljaira használja, ide értve hogy szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze.
  • Tilos a kupont szándékosan reprodukálni, másolatokat terjeszteni, értékesíteni.
  • Olyan esetben mikor az Üzemeltető tudomására jut/alapos gyanúja merül fel bármilyen, a Felhasználó általi rosszindulatú, szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, saját belátása szerint törölni.
 9. Felelősség
  • Figyelembe véve, hogy a megvásárolt kupon akár többszöri nyomtatással, akár fénymásolással sokszorosítható, valamint a IV. bek. a) pontjában leírt módon is beváltható, a Felhasználónak különös figyelemmel kell eljárnia, hogy vásárolt kuponja, és annak azonosításra alkalmas részletei ne juthasson idegen kezekbe és lehessen ezáltal jogosulatlanul beváltani. Az ilyen jellegű hibákból eredő károkért maga a Felhasználó a felelős.
  • Felhasználó felelőssége a regisztrált Felhasználónevéhez kapcsolódó jelszavának titokban tartása. Kizárólagos feladata minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni annak érdekében, hogy rajta kívül ne férjenek hozzá mások a Felhasználói fiókjához.
  • Amennyiben a Kupon a Felhasználó hozzájárulása nélkül jogosulatlanul harmadik személy birtokába kerül, Felhasználó a visszaélés megelőzése, és a saját érdekében köteles erről az Üzemeltetőt az ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy elektronikus levél útján értesíteni. A Kupon azonnali letiltásának érdekében készítse elő annak azonosításra alkalmas adatait. Az Üzemeltető ezt követően haladéktalanul értesíti az Partnerét a Kupon letiltásáról. Amennyiben a Kupon még nem került beváltásra, ebben az esetben az Üzemeltető a Felhasználó részére, új kupont állít elő. Amennyiben a Kupont időközben már beváltották, ezen bekezdés a) pontja szerint az Üzemeltető nem tehető felelőssé, és további kártalanításra a Felhasználó nem jogosult.
  • Az Üzemeltető a Weboldalon elektronikus kereskedelem keretében közvetített szolgáltatásokat értékesít, reklamációban kizárólag közvetítő szerepet tölt/tölthet be Felhasználó és partner között. Partnerei által meghatározott Szolgáltatások minőségéért (beváltás, feltüntetett feltételek teljesülés, ajánlat teljessége, teljesítés nyújtás) nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználót bármilyen kár érné, úgy ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja, Felhasználó kárigényével kizárólag a Partnerhez fordulhat. A kuponon található szolgáltatás és/vagy áru teljesítéséért minden esetben partner a felelős. Üzemeltető a Szolgáltatások leírását teljes mértékben a Partnerei által nyújtott információ változtatás nélküli közlésével készíti el, így amennyiben a leírt és a valós Szolgáltatás között különbség van, az ebből eredő kárért való felelősség kizárólag a Partnert terheli.
  • Az oldalról vagy egyéb kapcsolódó oldalakról kinyomtatott minden kupon , amelyet az Üzemeltetőn keresztül a részt vevő Partnerektől lehet megvásárolni és kedvezményesen felhasználni az általuk kínált árukra és szolgáltatásokra. Amennyiben megrendel egy kupont a Partnertől az Üzemeltetőn keresztül, ajánlatot tesz az ebben a megállapodásban elfogadott szabályok és feltételek szerint a kupon megvásárlására.
  • Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb Weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Üzemeltetőt nem terheli felelősség a Felhasználó által a Weboldal használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Felhasználó felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.
 10. Elállás
  • Felhasználót a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet alapján megilleti az indoklás nélküli elállási jog.
  • Ennek értelmében Felhasználó a szolgáltatást megvásárlásától számított 8 munkanapon belül jogosult elállni a kötött szerződéstől oly módon, hogy elállási nyilatkozatát ezen a határidőn belül írásban közöli (írásbeli közlésnek minősül az elektronikus úton közölt levél is).
  • Az elállást az Üzemeltető csak abban az esetben tudja elfogadni, amennyiben a Partnerrel történt egyeztetés igazolja, hogy a megvásárolt kupon még nem került beváltásra/felhasználásra. A kupon beváltásával ez a lehetőség megszűnik.
  • Az egyeztetést, és érvénytelenítést követően az Üzemeltető 30 napon belül visszautalja Felhasználónak a vételárat.
  • A szerződéstől való elállás joga, valamint az azonnali hatályú felmondás joga az Üzemeltetőt is megilleti. Különösen abban az esetben, ha a Felhasználó a Weboldalt és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások bármelyikét jogellenesen használja, vagy a Weboldal bármilyen használatával kapcsolatban jogsértő magatartást tanúsít, vagy ennek alapos gyanúja merül fel.
 11. Egyéb rendelkezések
  • A Felhasználó a szolgáltatás igénybe vételével összefüggésben felmerülő jogsérelem esetén jogában áll az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni.
  • A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül. Az Üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a Weboldalon elérhető tartalmak felhasználása, másolása, többszörözése, bármilyen módon történő közzététele, és átdolgozása tilos.
  • Üzemeltető fenntartja a jogot a Weboldalon található bármely információ bármikor történő megváltoztatására, módosítására, helyettesítésére, felfüggesztésére, vagy eltávolítására. Írásos engedély nélkül a Felhasználó sem a nevezett Weboldalon, sem annak aloldalain nem helyezhet el sem un. Hiper-linket, sem pedig saját adataira utaló rejtett információkat. Ezen, vagy más módon a Weboldalra került jog-, és vagy szerződéssértő tartalom vonatkozásában az Üzemeletető fenntartja a jogot annak szerkesztésére, korlátozására, eltávolítására.
  • Üzemeletetőnek a Weboldalhoz történő hozzáférést jogában áll esetenként korlátozni javítás, karbantartás, bárminemű fejlesztés céljából.
  • Azon esetekben, ha bármely erre feljogosított bíróság, a fent leírtak bármely elemét döntésével érvényteleníti, azon érvénytelenítés nem érinti a megállapodás többi részét, azok továbbra is érvényben maradnak.
 12. Alkalmazott jog
  • Jelen Felhasználási Feltételekre a Magyar jog szabályai alkalmazandók (1999. évi LXXVI. törvény 7. §, 2001. évi CVIII. törvény, Polgári törvénykönyv 1959. évi IV, valamint a 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet), Ptk. 211. § . Amennyiben a Felhasználási Feltételek valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép.

 

2011. 09. 20.

Városi Alkusz Live Help